• Billedkort

Eventyr (Den bestøvlede kat)

Af Hanna Stracuk (2004)
Tegnede billedkort i serier a 7-13 kort som beskriver 6 kendte eventyr. Kortene skal lægges i korrekt rækkefølge, hvorved eventyrets handlingsforløb gengives. Materialet er velegnet til at udvide ordforråd, øve sætninger samt evnen til at tænke i logiske handlingsforløb. Materialet kan bruges i begynderundervisningen samt fremmedsprogsundervisningen til såvel mundtlig som skriftlig fremstilling. Velegnet til genoptræning af sprog hos voksne