• Bog

The competitive advantage of nations

Analyse af udviklingen i 110 industrigrene i 10 lande: Korea, Italien, Japan, Svejts, Tyskland, England, USA, Danmark, Sverige og Singapore.