• Netdokument

Ungdomsoprøret i 1960'erne

Af Jan Brix (2019)
Den frie verden, som den vestlige liberale demokratiske verden ofte betegnes, var ikke uden demokratiske problemer. I tiden efter Den 2. Verdenskrig kritiserede intellektuelle den demokratiske praksis, hvilket kulminerede i en bølge af protestbevægelser i 1960’erne