• Netdokument

Kongeloven (14. november 1665)

Kongeloven er det forfatningsdokument, som dannede grundlaget for den danske enevælde, hvor kongen havde al magt i riget. Enevælden bestod i Danmark indtil indførelsen af Grundloven af 5. juni 1849. Den første danske konge, som blev enevældig, var Frederik 3. (1648-70). Frederik 3. blev konge allerede ved sin far, Christian 4