• Netdokument

Kristendommens udbredelse

Af Jan Brix (2019)
Både i øst og vest var udbredelsen af kristendommen en langsommelig proces, men gradvist trængte kristendommen igennem. Kristendommen ændrede sig dog under denne proces. Den folkelige kristendom overtog mange af de {forklar:hedensk}hedenske{/forklar} religioners funktioner som fx sikring mod dårlig høst, sygdom og nød