• Netdokument

Feudalisme

Feudalismen var en måde at indrette samfundet på, som dannede grundlaget for den middelalderlige samfundstype, feudalsamfundet. Ordene feudalisme og feudal kommer af det middelalderlatinske ord feudum, som betyder et len. Len er samme ord som lån og henviser til, at lenets indehaver besad sit landområde, altså sit len, som et lån fra kongen