• Netdokument

Et nyt Tyrkiet

Af Jan Brix (2019)
Osmannerriget led nederlag i 1. Verdenskrig, men fredsforhandlingerne og arbejdet med at genoprette freden kom til at tage længere tid og foregik i etaper. Det skyldtes især forskellige landes krav på områder af Osmannerriget og tyrkiske nationalisters kamp for dannelsen af en tyrkisk nationalstat