• Netdokument

Samfundet i middelalderen

Af Jan Brix (2019)
Samfundet i middelalderen var bygget op som en pyramide. I toppen af pyramiden sad kongen eller kejseren. Herunder kom de store baroner, grever og herremænd og kirkens folk, og nederst i pyramiden var bønderne. Kongen og adelsmændene I det meste af middelalderens Europa var samfundet et feudalt samfund