• Netdokument

Monasticismens udbredelse

Af Jan Brix (2019)
Det monastiske fænomen opstod i Ægypten, men munkelivet var på ingen måde forbeholdt Ægypten. Monastiscismen blev et kraftfuldt fænomen i hele den senantikken verden og indenfor et århundrede efter monasticismens fødsel kunne man overalt i Romerriget finde et stort antal munke og nonner