• Netdokument

Renæssancen (1450-1550)

{billede:bredde=500}renaessancen/renaessancen{/billede}{forklar:hundredårskrigen}Hundredårskrigen{/forklar} mellem England og Frankrig flyttede det kulturelle initiativ i Europa fra disse to stormagter til de meget velhavende byer i Norditalien. Her fokuserede man på kunstneriske dyder, såsom digtning, malerkunst, billedhuggerkunst og arkitektur