Palle Petersen (f. 1943): Her er historien : Arbejdernes kamp : 1850-1920
  • Ebog
Ved hjælp af skriftlige kilder og historisk billedmateriale gennemgås arbejdernes historie fra enevældens ophør til dannelsen af den første danske arbejderregering. Med udblik til verdenshistorien
Palle Petersen (f. 1943): Her er historien : Atomtid-fremtid? : her er historien 1920-?
  • Ebog
Bl. a. om: følgerne af 1. verdenskrig, 30-ernes krise mellem diktatur og demokrati, 2. verdenskrig, Danmarks besættelse, den kolde krig, supermarkedet Danmark, ungdomsoprøret, grænser for vækst og 80-ernes krise. Med kortskitser, statistiske oplysninger, årstalslister samt en litteraturliste
  • Ebog
Danmarks kolonisering af områder i Indien, Kina, Afrika og Vestindien. Danmarks forhold til disse områder i nyere tid
  • Ebog
Livet i middelalderen belyst ved samtidige skrifter, bygninger m. v. Om kirken, landsbyen, loven, ridderne og købstæderne
  • Ebog
Gennemgår bl. a. ved hjælp af skriftlige kilder og historisk billedmateriale, opdagelser og nytænkning i de sidste 500 år som grundlag for vor situation i dag
  • Ebog
Arkæologernes opdagelser fortæller om mennesker og deres liv i Danmark i oldtiden
  • Ebog
Om vikingetidens folk dokumenteret ved arkæologiens resultater, runeindskrifter, sagn og historiske kendsgerninger