: Dannelsens veje. 2, Fra oplysningstiden til romantikken
  • Bog
(2008)
Vi er nået til 1700-tallet, hvor oplysningstænkerne med fornuftens hjælp søger at frigøre sig fra irrationelle kræfter. I dette århundrede udklækkes revolutionerende politiske ideer og et helt nyt menneskesyn. Bogen bevæger sig mod 1800-tallets idealistiske og romantiske strømninger, og ser på hvordan den tyske spekulative tænkning og naturfilosofi bestræber sig på at forstå naturen og menneskelivet som en åndelig enhed
  • Bog
(2007)
Om forskellige perioder af den vestlige kulturs idéhistorie, fra dannelsens arketypiske træk i oldtiden over den klassiske paideia-tænkning til renæssancens hermetiske og musiske dannelse
Bent Nabe-Nielsen, Louise Nabe-Nielsen: Dannelsens veje. 3, Eksistens og modernitet
  • Bog
Om dannelsestænkningen efter modernitetens gennembrud med fokus på dannelsens relation til de naturvidenskabelige strømninger i 1900-tallet, dannelsen i relation til politisk tænkning i nyere tid samt præsentation af vor tids fænomenologiske og hermeneutiske retninger