Discgolf

29.06.20
Spil discgolf i Dronningborg med venner, familie eller kolleger.

Borgere i Randers Kommune kan låne et spillesæt til discgolf på Randers Bibliotek Øst i Dronningborg. Der er bane til  discgolf ved Dronningborg Hallen. Læs mere om regler og udlån her på siden . 

Discgolf  adskiller sig fra almindelig golf på to væsentlige punkter. For det første er banens huller skiftet ud med kurve, hvor der er påmonteret kæder. For det andet er jern, køller og bolde skiftet ud med et sæt specielt fremstillede disc - eller frisbee om du vil. Banen i Dronningborg har eksisterede i nogle år og er nu ved at blive shinet op. Der bliver opsat nyt oversigtsskilt med beskrivelse af banen og spillet. Når man låner et spillesæt fra Randers Bibliotek Øst følger der to disc med samt et scorekort til at notere   spillets gang.

Discgolf i Randers Kommune sker i samarbejde med idrætsforeningen  RgF.

Hvordan låner jeg et spillesæt? 

Lån
Lånetiden for et sæt Discgolf er på 7 dage. Du kan både se afleveringsdatoen på din udlånskvittering, når du logger ind på randersbib.dk, i app'en "Biblioteket" eller direkte på bibliotekets udlånsautomater. 

Gebyrer
Afleverer du for sent, skal du betale et gebyr efter de gældende takster. Gebyrer skal betales inden for 14 dage. Du kan læse om gebyrer på www.randersbib.dk

Erstatning
Du er ansvarlig for det, der er lånt med dit eller dit barns sundhedskort, og du skal betale gebyrer og evt. erstatning, hvis tingene ikke afleveres.

Hvis du har betalt erstatning for bortkommet materiale, kan du inden for seks måneder få pengene tilbage, hvis du afleverer materialet og anmoder om tilbagebetaling. Randers Bibliotek er ikke ansvarlig for skader, der opstår på dit eget udstyr i forbindelse med dine lån.

Spille-regler på Discgolf-banen i Dronningborg: 

 • Der spilles med en disc. En spiller må have flere discs med på runden, og der må skiftes model ved hvert kast.
 • Disc golf spilles stort set som almindelig golf.
 • Der må spilles 9 eller 18 huller. Hvert hul har et startsted (tee) og et mål (kurven). Kurven er de elegante metalskulpturer, der står rundt omkring i området.
 • Der spilles normalt i grupper med tre eller fire spillere.
 • En runde starter på hul 1 og slutter på hul 18.
 • På tee-stedet kaster hver spiller sit første kast, og derefter kaster den spiller, der er længst fra kurven. Der kastes altså ikke “efter tur”.
 • Der spilles “som man ligger”. Har du kastet ind i en busk, spilles næste kast altså fra busken. Det er ikke tilladt at lave overtrådt.
 • Hullet er spillet færdigt, når discen lander i kurven. Lander discen oven på kurven, kastes igen. Når alle har spillet hullet færdigt, fortsættes til næste hul.
 • Den spiller, der har brugt færrest antal kast, når runden er færdig, har vundet. Bemærk, at der er flere tee-steder på hvert hul – rød er for begynder, gul er det normale tee-sted, og hvide tee-steder er for de professionelle.
 • Kast aldrig hvis der er en spiller foran dig, eller der er risiko for at ramme en anden person.
 • Husk at vise hensyn til andre brugere af anlægget.

Hent kort (PDF): Sådan spiller du de 18 huller på discgolf-banen i Dronningborg