Lær dansk - lær mere dansk!

En samling af hjemmesider, hvor du kan øve dig i at blive bedre til det danske sprog.

 

»Dette er en samling af links, som man kan bruge til at komme i gang med det danske sprog. Det erstatter ikke kurser på sprogskoler, men det kan være en hjælp til dem, der af den ene eller anden grund ikke kan komme på sprogskole, eller simpelthen bare gerne vil øve sig i det danske sprog.«
⇒ Skriv til bibliotekar Dorthe Meyer Andreassen
TLF. 87 10 68 32

 

ΞDanskherognu.dk

Dansk her og nu
Et gratis onlinekursus i dansk for begyndere, som er udviklet med støtte fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det kan anvendes som lektiehjælp, til selvstudie samt som et nyttigt værktøj for dansklærere.

 

ΞVores fællessprog

Dansknu
Vores fællessprog kan du lære den danske grammatik. Siden er på dansk med oversættelse til andre sprog f.eks. bosnisk eller swahili.

 

ΞYouTube

Youtube sprogvideoer
Søg på "sprogkurser" i YouTube
f.eks. kan du følge Khaled på hans kanal.

 

ΞBilledtema

Billedtema
Billedtema er delt op i forskellige temaer. Du lærer basisordene ved, at du klikker på et billede, og så bliver ordet læst højt. Det kan være på dansk eller på mange andre sprog.

 

Ξdansktilsosu.dk

Dansk til SOSU
Et sprog-undervisningsmateriale målrettet to-sprogede studerende på SOSU-uddannelsen. Her kan du øve et nuanceret fagsprog med udgangspunkt i 8 emner fra SOSU-hjælperens hverdag.

 

ΞSundhedsdansk

Sundhedsdansk
Et sprogundervisningsmateriale om krop, sundhed og sygdom. Til voksne, som skal lære det danske sprog.

 

Ξsproget.dk

Sproget.dk
Danske ord og deres betydning forklares.

 

ΞOnline ordbøger fra biblioteket

Gyldendals røde ordbøger
Randers Bibliotek tilbyder online ordbøger fra Gyldendals Røde Ordbøger. Det koster ikke noget, men det kræver, du er oprettet som låner. Bliv oprettet med NemID.

 

ΞOrdbogen.com

ordbogen.com
Her finder du ordbøger på flere sprog.

 

ΞNyheder på dansk

Ligetil.dk
Læs nyhederne fra DR på et letforståeligt dansk.

 

Mest for BØRN

Ξmultidansk.dk

Multidansk
Multidansk er til tosprogede børn i børnehaver og indskoling. Her kan du rime, læse, lege og spille. Siden bliver ikke opdatereret, men kan sagtens bruges alligevel.

 

Derudover er det godt at vide:
Lær-dansk-hylderne i underetagen på hovedbiblioteket indeholder lette bøger for voksne, bog+cd, sprogkurser og (billed)ordbøger.

I børneafdelingen er der  bøger til den første læsning (til børn selvfølgelig, men kan også bruges til voksne ), bog+cd og billedordbøger.

Vi har en international samling med materialer på mange forskellige sprog i underetagen - både for børn og voksne.

Biblioteket har dvd'er både til børn og voksne, og en del af dem på forskellige sprog og med undertekster. Kan også bruges til sprogtræning på den sjove måde.