Zotero

Zotero - referenceværktøj

Adgang
Fri adgang
Hold styr på dine kilder og referencer
 
 
Med Zotero kan du nemt holde styr på dine kilder (bøger, artikler, websider, PDF-filer mm.) og trække dem ind i dine opgaver.  
 
Når du først har hentet dine kilder ind i systemet, kan du med ét klik danne hele din litteraturliste, lave henvisninger i opgaver og artikler samt dele dine henvisninger med andre.
 
Du kan også installere Zotero på flere forskellige devices, så du kan arbejde med dit Zotero bibliotek på PC, tablet og smartphone samtidigt. Zotero er et gratis program.
 
Zotero er oprindeligt udarbejdet som et plugin til browseren Firefox, men findes nu også som standalone udgave til Chrome og Safari.  Desuden kræver programmet Microsoft Word installeret.
 
Zotero anbefales til dig der skal:
 
  • skrive opgave på gymnasieniveau eller højere
  • dele dine kilder med andre ved gruppearbejde
  • lave en litteraturliste
  • holde styr på dine kilder

Vejledning

  1. Download Zotero
  2. Kom i gang med Zotero - se vejledning.