Women studies International

Womens Studies International

Adgang
Med bibliotekslogin
Women’s Studies International er en engelsksproget artikeldatabase, der dækker den internationale kønsforskning indenfor især humaniora og samfundsfag.
Der er fuldtekstadgang til ca 10% af databasens ca 1 million artikler og det er muligt at finde artikler med både samfundsfaglige og litterære vinkler.

Women’s Studies International indeholder litteratur indenfor kønsforskningen, både som fuldtekst og referencer og er et værktøj til søgning i international kønsforskningslitteratur inden for især humaniora og samfundsfag. Af basens ca. én million primært engelsksprogede referencer er ca. 10% fuldtekst. En del af de resterende referencer (især tidsskriftsartiklerne) kan tilgås i full text på Det Kgl. Biblioteks betjeningssteder. 

Blot til orientering: Der er et mindre overlap mellem Women’s Studies International og MasterFile Premier –62 tidskrifter med fuldtekst-tilgang er i begge baser, og yderligere 144 tidskrifter er indekseret i begge steder.

Databasens force er dens registrering af videnskabelige artikler i både de vigtigste internationale fagspecifikke og tværfaglige kønsforskningstidsskrifter. Alle referencer er udstyrede med kontrollerede søgeord og abstracts, som gør det muligt at foretage meget specifikke søgninger og hurtigt afgøre relevansen af den enkelte publikation.

Womens Studies International anbefales til dig, der:

er studerende på ungdomsuddannelserne og på professionshøjskolerne i forbindelse med opgaveskrivning om kønsrelaterede emner.

Vejledning:

  1. Klik på knappen 'Se online'
  2. Login med dit bibliotekslogin (CPR + pinkode)