Ugeskrift for Retsvæsen

Ugeskrift for retsvæsen

Adgang
Kun adgang på biblioteket
Domme fra Højesteret, Vestre og Østre Landsret og Sø- og handelsretten

NB: Kan kun benyttes i den betjente åbningstid.
Login kræver password - spørg bibliotekaren.

Når du har fået adgang til Karnov, som Ugeskrift for Retsvæsen er en del af skal du vælge Ugeskrift for Retsvæsen øverst/midtpå i skærmbilledet. 

Ugeskrift for Retsvæsen (UfR) er hovedkilden til danske retsafgørelser og bringer alle domme fra Højesteret, et udvalg af landsretsdomme og domme afsagt af Sø- og Handelsretten. 

OBS: Det er IKKE tilladt at downloade materiale fra Karnov Group, men udprintning på papir er tilladt.

  1. Få vejledning til netbasen.
  2. Hent quickguide (pdf download) til søgning i Karnov Online.