Ordnet

Ordnet.dk

Adgang
Fri adgang
Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs portal der indeholder Den Danske Ordbog, Ordbog over det danske Sprog (ODS) samt KorpusDK.

De to første er ordbøger over henholdsvis moderne dansk samt en historisk ordbog. KorpusDK giver mulighed for at undersøge sprogbrugen i et stort antal danske tekster

Den Danske Ordbog - ordbogen beskriver ordforrådet i moderne dansk fra ca. 1955 til i dag. Den giver besked om ordenes stavning, bøjning, udtale, oprindelse, betydning og brug.

Ordbog over det danske Sprog (ODS) - den største ordbog der er lavet for dansk. Historisk ordbog der beskriver ordforrådet fra ca. 1700-1950.

KorpusDK - giver mulighed for at undersøge sprogbrugen i et stort antal danske tekster, i alt 56 millioner ord.
Teksterne er specielt behandlet med henblik på sproglige undersøgelser. Sammen med et stærkt søgeværktøj betyder det at man kan søge meget præcist efter eksempler på bestemte udtryk.