Futuriblerne.dk

Futuriblerne

Adgang
Med bibliotekslogin
Artikler i fuldtekst fra tidsskriftet Fremtidsforskning.dk

I Futuriblerne finder du over 400 artikler i fuldtekst fra tidsskriftet Fremtidsforskning.dk. Du vil finde artikler i fuld tekst indenfor udvalgte temaer som Forskning & Uddannelse, Familier, Børn & Unge, Sundhed & sygdom o.lign. Synsvinklen er sociologisk. Du kan søge i biblioteket på 3 forskellige måder: enten efter tema, forfatter eller udgivelsestidspunkt.

Futuriblerne - fremtidsforskning.dk anbefales til dig, der:

  • er samfundsfagligt engageret
  • er sociologisk interesseret
  • er studerende og skal skrive opgave om samfundsfaglige og sociologiske emner

Vejledning

  1. Indgang til Futuriblerne - fremtidsforskning.dk
  2. Indtast dit lånernummer og din pinkode til Randers Bibliotek
  3. Søg artikler frem efter tema, forfatter eller udgivelsestidspunkt