Folketingstidende.dk

Folketingstidende

Adgang
Fri adgang
Folketingstidende.dk er Folketingets officielle kanal for offentliggørelse af de dokumenter, der behandles i Folketingssalen

På folketingstidende.dk kan du finde lovforslag, beslutningsforslag, forespørgsler, redegørelser og dokumenter, der er knyttet til disse sager. Du kan også finde referaterne af Folketingets forhandlinger, som offentliggøres, i takt med at talerne holdes i Folketingssalen.

Fra 2009-10 er Folketingstidende kun udkommet elektronisk på folketingstidende.dk.

På folketingstidende.dk har du adgang til en indscannet udgave af det trykte Folketingstidende fra 1953-54 til og med 2008-09.

Dokumenter 1850-1953 offentliggøres i e-Rigsdagstidende der lanceres i 2021. Rigsdagsårbøger og andre opslagsværker er dog allerede nu digitalt tilgængelige på siden

Vejledning

  1. Indgang til Folketingstidende