Arkiv.dk

Arkiv.dk

Adgang
Fri adgang
Lokalhistorisk materiale fra mere end 500 danske arkiver

I Arkiv.dk søger du i lokalhistorisk materiale fra mere end 500 danske arkiver. Find billeder, arkivalier, bøger, artikler, film- og lydoptagelser. Materialet kommer fra privatpersoner, foreninger, virksomheder og institutioner. Nogle arkiver opbevarer også arkivalier fra kommunale forvaltninger.

I arkiv.dk finder du det lokalhistoriske materiale, der er digitaliseret til dags dato. Finder du ikke det du søger, er det en god ide at kontakte dit lokale arkiv direkte.
 
Arkiv.dk anbefales til dig, der:
 
  • er lokalhistorisk interesseret og på jagt efter kilder der dokumenterer slægtshistorien eller lokalhistoriske begivenheder
  • er almindeligt nysgerrig og gerne vil se hvordan bybilledet har ændret sig, måske kan du finde familiemedlemmer på gamle skolebilleder eller billeder af dit barndomshjem

Vejledning

  1. Indgang til arkiv.dk
  2. Du kan søge på: Navn, Sted, Begivenhed og Årstal
  3. Du kan begrænse din søgning på: Periode, Type, Arkiv , Sted, Generelt