Biblioteket har tid, rum og plads til dig. Vi har den litteratur, du skal bruge til dine studier, fysisk eller online. Vi har studiepladser til dig, vi har wifi og strøm til din PC, og du kan printe, kopiere og scanne. Biblioteket har tusindvis af bøger at gribe fat i og gratis databaser, hvor du kan finde viden her og nu. Bibliotekarerne hjælper dig gerne.

Med dit bibliotekslogin kan du på få minutter finde gode kilder til din opgave. Via emne-indgangen her nedenfor får du inspiration til hvilke databaser, der vil være særligt gode at bruge til dit emne. Du får også tips til informationssøgning og gode råd om emner som problemformulering, litteraturliste og kildekritik. Læs mere her.
 

 

Randers Bibliotek - Stemannsgade 2 - 8900 Randers - Telefon: 87 10 68 00 - hovedbiblioteket@randersbib.dk