Projekter

På Randers Bibliotek arbejder vi strategisk med projektudvikling. Vi søger projektmidler hjem til udviklingsarbejde og får dermed ekstern finansiering til at afprøve- og udvikle nye ideer og samarbejdspotentialer. Vi arbejder systematisk med at indarbejde erfaringerne fra projektarbejdet i vores daglige praksis, så vi fortsat kan tilbyde borgerne i Randers det bedst mulige bibliotek. Her på siden kan du læse mere om et udvalg af vores projekter.

 

SoMe - the next Generation 

Et projekt om sociale medier: Om hvilken type formidling der virker og hvad der virker til hvem. Randers Bibliotek arbejder sammen med Silkeborg Bibliotekerne på dette spændende projekt, og resultatet bliver en række anbefalinger til landets biblioteker.
 
Projektet er støttet af DDB-puljen og løber i 2017. Det samlede budget er 410.000 kr.
 
Vil du vide mere, så kontakt projektleder Jens Sørensen på tlf: 87106823, mail: jes@randersbib.dk

 

Fødselsforberedelse med litteraturen som værktøj

Et udviklingsprojekt der undersøge hvilke rolle litteraturen kan have for nye familier. Randers Bibliotek arbejder sammen med Fødselsafdelingen på Randers Regionshospital og har i perioden blandt andet flyttet tilbuddet om fødselsforberedelse ned i biblioteksrummet.
 
Projektet er støttet af Slots og Kulturstyrelsens Udviklingspulje. Det løber fra feb. 2017 til dec. 2017 og har et samlet budget på 450.000 kr.
 
Vil du vide mere så kontakt endelig projektleder Louise Boel på tlf: 87106853 eller mail: lb@randersbib.dk
 
 

Transformation i nye bibliotekstyper

Et projekt der undersøger hvordan bibliotekerne ved hjælp af digitale løsninger kan blive bedre til at ramme de forskellige målgrupper, der kommer. Projektet afprøver en række prototyper i forskellige miljøer for at blive klogere på hvordan vi kan interagere med borgerne og dermed præsentere mest mulig relevant inspiration. Projektet har i særdeleshed interesse for de betjeningsløse biblioteker.
 
Projektet er støttet af slots og Kulturstyrelsens udviklingspulje. Det er et 2-årigt projekt og det samlede budget er 600.000 kr. Projektet afsluttes i 2017.
 
Vil du vide mere, så kontakt projektleder Henrik Secher Nielsen på tlf: 87106857 eller mail: henrik.secher.nielsen@randersbib.dk

 

Hand in Hand

Randers Bibliotek er partnere I et EU-projekt om læring. Projektet hedder Hand in Hand og er et erfaringsudviklingsprojekt, mellem fire europæiske lande: Finland, Polen, Danmark og Italien.
Randers Bibliotek arbejder strategisk med læring og med udviklingen af biblioteket som vidensinstitution. Et internationalt erfaringsudviklingsprojekt er derfor meget relevant.
 
Projektet er støttet af Erasmus+ midler og strækker sig over tre år: fra sep. 2017 til dec. 2019.
Du kan læse mere om projektet her: https://handinhandlibraries.wordpress.com/
 
Vil du vide mere, så kontakt udviklingskonsulent Marie Brøsted på 40777859 eller mgb@randersbib.dk
 

 

 

 

Randers som Star Wars by

Igennem flere år har der været afholdt en Star Wars Messe i Randers. Dette projekt er en videreudvikling. Med denne indsats ønsker vi at gøre Randers til landets Star Wars by. 
Randers Bibliotek vil sammen med kulturel forvaltning og en række private og kommercielle aktører, stå bag etableringen af en Star Wars Festival. Festivalen skal være en kulturel aktivitet med aktører fra hele byen. Projektet skal være med til at brande Randers som attraktiv kulturby og skal, med afsæt i Star Wars-universet, skabe læring, nysgerrighed og læselyst hos deltagerne.
 
Projektet er et samarbejde mellem Randers Bibliotek og Kulturel forvaltning.
Projektet har fået tilskud fra Eventsekretariatet til at gennemføre et 3-årigt projekt med start i 2017. Den samlede bevilling er 700.000 kr. og ambitionen er at skabe et solidt økonomisk grundlag for at drive festivalen fra 2020 og frem.
 
Vil du vide mere så kontakt bibliotekets tovholder Jacob Krogsøe på tlf. 27851471 eller på mail: jk@randersbib.dk
 
 

Open Library 2.0

Randers Bibliotek deltager i et udviklingsprojekt om de åbne biblioteker
Projektet ønsker at styrke de åbne biblioteker, der findes flere og flere af i landet. Projektet søger at afdække hvordan bibliotekerne kan bevæge sig fra at servicerer brugere til at blive et aktivt og inkluderende fællesskab, der producerer service sammen med brugerne.
Det er Herning Bibliotekerne der er projektleder og Randers Bibliotek er samarbejdspartner, på linjje med 8 andre biblioteker i regionen.
 
Projektet er støttet af Slots og Kulturstyrelsens udviklingspulje og det samlede budget er 1.000.000 kr
 
Hvis du vil vide mere så kontakt projektleder Eva Bisbjerg på tlf: 87106841 eller mail: ebi@randersbib.dk
 

Hensigten er, at flere beboere med en anden etnisk baggrund end dansk bliver medlem af og aktive i frivillige organisationer og foreninger. Desuden er det målet at styrke beboernes deltagelse i sociale arrangementer og fællesskaber - bl.a. omkring skole, hjem og arbejdsplads.

Ud over de nævnte projekter er vi også partnere i en række litteraturprojekter med fokus på formidling. Er du interesseret i at høre mere om vores arbejde med projekter, så kontakt udviklingskonsulent Marie Garsdal Brøsted på tlf: 40777859 eller mail mgb@randersbib.dk
 

 

Fokus på udvikling

Randers Bibliotek arbejder strategisk med udvikling. Vi søger puljemidler hjem så vi kan prøve ny spændende eller skæve idéer af.

Kontakt:
Udviklingskonsulent Marie Garsdal Brøsted
E-mail: mgb@randersbib.dk
Tlf. 40777859