Bibliotek.dk

Bibliotek.dk

Adgang
Fri adgang
Søg og bestil materiale fra alle danske biblioteker.

I Bibliotek.dk får du overblikket over hvad, der er udgivet i Danmark, og hvad der findes på danske offentlige biblioteker. Bibliotek.dk er altså ikke et fysisk bibliotek, men en database over hvad der findes tilgængeligt på danske offentlige biblioteker.

I Bibliotek.dk finder du både tidsskriftartikler, avisartikler, noder, DVD'er, lydbøger, billedbøger og meget mere. Materialerne kan bestilles hjem til afhentning på Randers Bibliotek.

I Bibliotek.dk logger du ind med dine låneroplysninger til Randers Bibliotek og får nem adgang til til at læse artikler online fra aviser og magasiner Se hvilke her. Du kan også få leveret udvalgte tidsskriftartikler digitalt via Digital Artikelservice, hvis du er logget ind. Artiklerne leveres ofte indenfor få minutter. Læs mere her

Sådan bruger du bibliotek.dk - korte videoguides

Søg og læs artikler i bibliotek.dk

Bibliotek.dk anbefales til dig, der:

  • vil have overblikket over alle tilgængelige materialer på danske biblioteker
  • er studerende og vil lave en udtømmende søgning på faglitteratur (bøger, tidsskrift- og avisartikler)
  • har en særlig hobby/specifik interesse og ønsker at få dit eget biblioteks samling suppleret med materiale fra andre biblioteker.

Vejledning

  1. Indgang til Bibliotek.dk
  2. Log ind med dine låneroplysninger til Randers Bibliotek
  3. Du får besked fra biblioteket, når materialet er klar til afhentning.
Tags
Materials