Dagtilbud

Randers Børnebibliotek har en række spændende tilbud til dagtilbud med børn i førskolealderen. Tag børnene med på biblioteket og vælg bøger m.v. sammen med dem.
Lån af materialer

I kan som dagtilbud oprette et lånerkort til hver stue, og kan beholde materialerne i 2 måneder.
Hver stue kan max. låne 40 materialer.

Udbringning af bøger
Dagstilbuddene i hele Randers kommune har mulighed for at få bragt bøger ud om tirsdagen. Er der flere stuer/grupper, beder vi om, at bøgerne bringes og afhentes på samme dag for alle stuer. Husk at have returdepot klar tirsdag formiddag.

Emnekufferter
Skal I arbejde med et bestemt emne, f.eks. kroppen og naturen eller noget helt andet har vi emnekufferter med forskellige temaer, som I velkomne til at bruge.
Kontakt Betina Møller på mail bm@randersbib.dk eller på telefon 87106851.

Sprogstart
Sprogstart give børn gode muligheder for at forbedre deres sprogforståelse og sprogbrug gennem fælles litteraturoplevelser. Sprogstart er et sprogstimuleringsværktøj baseret på dialogisk læsning og tænkt sammen med den styrkede læreplan.
Randers Børnebibliotek har 4 sprogstartskasser til de 0-3 årige og 4 sprogstartskasser til de 3-6 årige. Sprogstart materialerne er i institutionen i 10 uger. Forløbet kan afsluttes med et besøg på jeres lokale bibliotek eller et besøg af bogbussen. Læs mere om Sporgstart her.

For mere information og for at booke en sprogstartskasse kontakt Sanne Andersen sa@randersbib.dk

Arrangementer
Børnebiblioteket tilbyder en række arrangementer for små og store. Se vores tilbud her.

Tag madpakken med
På hovedbiblioteket kan madpakkerne nydes ved det blå bord, hvis I er få børn. Ellers kan i spise ved de opstillede borde i kælderen. Nøglen fås ved henvendelse i ekspeditionen. I filialerne er der også mulighed for at nyde jeres medbragte mad. Spørg på det lokale bibliotek. 

Leg på Randers Bibliotek
I børnebiblioteket har vi masser af sjov og leg. Vi har et stort legehus, klæd ud tøj,dukkevogne og en masse andet.  Det interaktive legegulv er også et hit for børnene, og den skifter leg af sig selv.

Udstillinger
Børnebiblioteket er et populært udstillingssted, for her kommer rigtig mange forbi og kigger. Hvis en institution eller en gruppe dagplejerbørn har særlige projekter, som I kunne tænke jer at vise frem,
så kontakt Bettina Bach på mail bs@randersbib.dk eller  på telefon 87106826.

Indmeldesblanket for institutioner